Giờ mở cửa: 7.00am-9.00pm ET everyday
Gọi Chúng Tôi: 1-888-560-2858

Saki POS

Call us for free consultation 337-419-8258
Chào Mừng Bạn

Saki Merchant Services

Các anh chị chủ tiệm nails và nhà hàng sẽ làm gì với số tiền tiết kiệm khi dùng Saki Merchant Services mổi tháng...🙏😇

Việc kinh doanh của anh chị sau mùa dịch có được như ý hay không? Và nếu anh chị chủ tiệm nails chưa có CHECK IN DEVICE của SpotOn để thu thập thông tin khách hàng để tiếp thị cho tương lai nhằm nâng tính cạnh tranh của tiệm nails của anh chị với các tiệm khác trong vùng.

Saki Merchant Service sẽ mang lại dịch vụ merchant cho tiệm nails của anh chị với mấy nhận thẻ hiện đại và phần mềm quản lý, tiếp thị cho tiệm.

Nếu anh chị cần thay đổi dịch vụ máy lấy thẻ credit card

✅ Hãng mình có free check-in / sign-in cho tiệm.

✅ Khi dùng check-in và có nhiều khách hàng, mình dùng marketing software của hãng để gởi coupons cho khách hàng.

✅ Nếu khách hàng review tiệm mình trên Google, Facebook, Yelp anh chị sẽ biết ngay để sử lý thông của review.

💸 Đặc biệt có thêm chương trình mới, Cash Discount, khách trả lệ phí credit card và tiết kiệm gần 100% về lệ phí hàng tháng. Rất nhiều người đi về chương trình này gần đây để tiết kiệm chi phí.

Xin anh chị làm chủ tiệm nails hay nhà hàng gọi Saki Merchant Service được tư vấn thêm chi tiết.

337-419-8258

Để Nhận Chương Trình Khuyến Mãi và tin Tức cập nhật, vui lòng đăng ký

request a consultation

would you like a consultation?

We'll Call You back
makeup