Giờ mở cửa: 7.00am-9.00pm ET everyday
Gọi Chúng Tôi: 1-888-560-2858

Cách xin tiền bồi thường thất nghiệp cho anh chị em làm nails…

Nếu anh chị em nào chưa cần tiền thì xin miễn đọc tiếp…khỏi mất thời gian của anh chị…còn anh chị em cần thì sau đây là cách xin tiền thất nghiệp theo đạo luật CARES ACT của chính phủ Mỹ.
Anh chị em ở tiểu bang nào thì vào link của tiểu bang đó dưới đây
để apply online trên website của tiểu bang đó nhe. Ai xin lần đầu tiên thì phải đăng ký để có USERNAMES và chọn PASSSWORD
và sau đó sẽ trả lời rất nhiều câu hỏi về chổ làm và thu nhập của mình. Nếu anh chị không hiểu tiếng ANH nhiều thì rất cần người help vì chỉ cần trả lời sai một câu là sẽ bị từ chối liền. Anh chị em đừng nghĩ con cái sinh đẽ ở Mỹ sẽ làm được cho mình vì nếu mấy cháu không rành tiếng Việt thì cũng như không, làm sao dịch ra cho anh chị hiểu để trả lời cho đúng. Anh chị em chủ tiệm xin check mail để điền đơn cho thợ xin tiền thất nghiệp rồi gởi lại cho cơ quan chính phủ, anh chị yên tâm tuyệt đối không ảnh hưởng đến các anh chị sau này vì đây là tiền bồi thường của chính phủ và ngay anh chị em chủ tiệm vẫn được $600 một tuần cho đến khi được phép OPEN trở lại. Các ace chủ tiệm còn có thể được mượn $10,000 hay các gói hỗ trợ đặc biệt khác của SBA.
Các anh chị cần tư vấn để file online hay điền đơn mượn tiền từ $10,000 SBA LOAN cho đến $10 triệu theo đạo luật CARES cho phép thì xin liên lạc với Saki Enterprise qua số business cell
337-419-8258
Filling fee is tax deductible!
P.S. Saki Enterprise xin cảm ơn anh chị em chia sẻ, nếu ai không cần tiền xin miễn gọi 🙏

Link to apply Unemployment Insurance (UI) cho ai khai W2 & DUA cho ai khai 1099 ở mỗi tiểu bang theo thứ tự A-Z
Hiện có một số tiểu bang dùng chung form cho UI & DUA, tuy nhiên họ sẽ ưu tiên xét duyệt cho UI trước. Ngoài ra một số tiểu bang thông báo là ai khai DUA thì chờ cho đến khi họ có form riêng.

Alabama
http://www.labor.alabama.gov/

Alaska
http://www.labor.state.ak.us/

Arizona
http://www.azdes.gov/

Arkansas
https://www.dws.arkansas.gov/unemployment/

California
http://www.edd.ca.gov/

Colorado
http://www.coworkforce.com/

Connecticut
http://www.ctdol.state.ct.us/

Delaware
http://www.delawareworks.com/

D.C ( Washington DC)
http://does.dc.gov/service/unemployment-compensation-process

Florida
https://connect.myflorida.com/Claimant/Core/Login.ASPX

Georgia
https://dol.georgia.gov/faqs-individuals/individuals-faqs-disaster-related-benefits

Hawaii
http://hawaii.gov/labor

Idaho
http://labor.idaho.gov/

Illinois
http://www.ides.illinois.gov/

Indiana
http://www.in.gov/dwd

Iowa
http://www.iowaworkforce.org/

Kansas
https://www.getkansasbenefits.gov/BenefitsStartMenu.aspx

Kentucky
https://uiclaims.des.ky.gov/eBenefits_enu/

Louisiana
http://www.ldol.state.la.us/

Maine
http://www.state.me.us/labor

Maryland
http://www.dllr.state.md.us/employment/unemployment.shtml

Massachusetts
http://www.detma.org/

Michigan
https://www.michigan.gov/leo/0,5863,7-336-78421_97241—,00.html

Minnesota
http://www.uimn.org/ui

Mississippi

https://mdes.ms.gov/unemployment-claims/claims-information/

Missouri
http://labor.mo.gov/des

Montana
http://uid.dli.mt.gov/

Nebraska
http://www.dol.nebraska.gov/

Nevada
http://detr.state.nv.us/

New Hampshire
http://www.nh.gov/nhes

New Jersey
http://lwd.state.nj.us/

New Mexico
http://www.dws.state.nm.us/

New York
http://www.labor.ny.gov/

North Carolina
https://des.nc.gov/apply-unemployment

North Dakota
http://www.jobsnd.com/

Ohio
http://jfs.ohio.gov/

Oklahoma
http://www.ok.gov/oesc_web

Oregon
http://www.employment.oregon.gov/

Pennsylvania
http://www.dli.state.pa.us/

Rhode Island
http://www.dlt.state.ri.us/

South Carolina
http://www.sces.org/

South Dakota
http://dlr.sd.gov/

Tennessee
https://www.jobs4tn.gov/vosnet/Default.aspx

Texas
https://twc.texas.gov/jobseekers/disaster-unemployment-assistance#applyingForDua

Utah
http://jobs.utah.gov/

Vermont
http://www.labor.vermont.gov/

Virginia
http://www.vec.virginia.gov/

Washington
http://www.esd.wa.gov/

West Virginia
https://workforcewv.org/unemployment

Wisconsin
http://www.dwd.state.wi.us/

Wyoming
http://www.wyomingworkforce.org/
Saki Enterprise xin cầu chúc tất cả các anh chị em đồng hương bình an qua mùa ĐẠI DỊCH CCP VIRUSES này. MAY GOD BLESS EACH AND EVERY ONE OF YOU!

Leave a reply

makeup